Η Γ.Ε.Τ. Α.Β.Ε.Τ.Ε παρέχει τις υπηρεσίες:

  • Αξιολόγησης Επενδύσεων
  • Συμβούλου εταιρικών Εξαγορών & Συγχωνεύσεων
  • Στρατηγικού σχεδιασμού
  • Ανάπτυξης έργων (Development)
  • Κατασκευής Έργων (Construction Management)
  • Διαχείρισης έργων ( Project Management)
  • Συμβούλου Ανάπτυξης Ακίνητης Περιουσίας (Real Estate)
  • Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας
  • Συμβούλου Χρηματοδότησης
  • Έρευνας και Ανάλυσης Αγοράς