Η Γ.Ε.Τ. Α.Β.Ε.Τ.Ε. ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2000 στην Αθήνα. Πρόκειται για μια δυναμικά αναπτυσσόμενη τεχνική - κατασκευαστική εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών και της αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας στον οικιστικό, εμπορικό, τουριστικό, βιομηχανικό και ενεργειακό τομέα, παρέχοντας ολοκληρωμένες λύσεις και συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Η Γ.Ε.Τ. Α.Β.Ε.Τ.Ε. υιοθετεί σύγχρονες τεχνικές management και επανδρώνεται από καταρτισμένους επαγγελματίες με τεχνογνωσία και πάνω από 15 χρόνια συνδυασμένης εμπειρίας στους τομείς ενασχόλησής τους.

Επιλέγει να συνεργάζεται με εξειδικευμένους συμβούλους και πιστοποιημένες εταιρείες, οι οποίες διακρίνονται για τις καινοτόμες πρακτικές και τα επιτυχημένα αποτελέσματα στους τομείς δράσης τους.

Παρακολουθεί, αναλύει και προσαρμόζεται με ταχύτητα στις αλλαγές και τις εξελίξεις των αγορών με σκοπό να προσφέρει στους πελάτες της έργα υψηλής ποιότητας, πρωτότυπες λύσεις και προτάσεις για επενδύσεις υψηλής απόδοσης, μεγάλης προστιθέμενης αξίας.

Όλες οι διαδικασίες της Γ.Ε.Τ. Α.Β.Ε.Τ.Ε έχουν σχεδιαστεί με τον πελάτη στο επίκεντρο, ώστε να διασφαλιστεί η παροχή ολοκληρωμένων και υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, προσαρμοσμένες στις διαφορετικές ανάγκες και προτεραιότητες του κάθε πελάτη – επενδυτή.

Η αποστολή είναι η περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρείας, επενδύοντας στο διευρυμένο χαρτοφυλάκιο δραστηριοτήτων και στους πελάτες της, με την ταυτόχρονη ανάπτυξη και νέων υπηρεσιών.